News

Kaisei won the Excellent Presentation Award of CHEMINAS 48 (Kumamoto). Congrats! (November 8, 2023).

2023.12.08

Kaisei won the Excellent Presentation Award of CHEMINAS 48 (Kumamoto). Congrats! (November 8, 2023).

Back