Members

Manabu Tokeshi

Professor

  • TEL: +81-11-706-6744
  • FAX: +81-11-706-6744

Masatoshi Maeki

Associate Professor

  • TEL: +81-11-706-6773
  • FAX: +81-11-706-6745

Akihiko Ishida

Assistant Professor

  • TEL: +81-11-706-6746
  • FAX: +81-11-706-6746

Mitsue Hibino

Assistant Professor

  • TEL: +81-11-706-6745
  • FAX: +81-11-706-6745
Research Fellow ・Prof. Chia-Wen Tsao (National Central University)
・Akiko Nishioka
・Miki Mori
・Emi Komori
・Yuki Miyamura
・Sayaka Tateno
・Hiroko Matsumura
Clerk ・Makie Kasahara(Secretary)
DC2 ・Ahmed Abdelaty Shalaby
・Panita Kasamechonchung
MC2 ・Yuki Itchoda
・Syouta Ooyama
・Kaito Koyama
・Kaisei Sugiura
・Syunsuke Chida
・Pratik P. Biswas
MC1 ・Ryuya Kikuchi
・Kaori Sato
・Kenko Hirayama
・Chang Yu-Ting
・Ahmed Asmaa Salah Hassanin
Undergraduates ・Kyoko Aratani
・Soshi Isago
・Yuka Iyo
・Nozomi Nagase