Members

Manabu Tokeshi

Professor

  • TEL: +81-11-706-6744
  • FAX: +81-11-706-6744

Masatoshi Maeki

Associate Professor

  • TEL: +81-11-706-6745
  • FAX: +81-11-706-6745

Akihiko Ishida

Assistant Professor

  • TEL: +81-11-706-6746
  • FAX: +81-11-706-6746
Research Fellow ・Prof. Chia-Wen Tsao (National Central University)
・Akiko Nishioka
・Mariko Tanabe
・Miki Mori
・Emi Komori
・Yuki Miyamura
Clerk ・Kokoro Haruki(Secretary)
DC3 ・Yi Bao
・Yuka Matsuura
DC1 ・Ahmed Abdelaty Shalaby
・Panita Kasamechonchung
MC2 ・Syuuya Uno
・Asuka Koza
・Rikurou Saiki
・Ayuka Niwa
MC1 ・Yuki Itchoda
・Syouta Ooyama
・Kaito Koyama
・Kaisei Sugiura
・Syunsuke Chida
・Pratik P. Biswas
Undergraduates ・Ue Satsuki
・Ryuya Kikuchi
・Kaori Sato
・Kenko Hirayama